שרון ג'ורג'י

מדיטציות

מדיטציות

שינוי תסריט חיי

שינוי תודעתי מאפשר לשנות את תסריט החיים, הבחירה בידינו.

מפגש עם הרגש שבתוכי

טכניקה קצרה לעיבוד רגשות.

הפעלת קוד מימוש הרצונות

תהליך קסום של פתיחת צ'אקרת הלב לקבלת הטוב. כאשר אנו מאשרים לעצמנו לקבל את הטוב, הוא מגיע בקלות אל חיינו.

חיבור לאהבה עצמית

תהליך לריפוי הגוף הרגשי המאפשר לאהבה עצמית להתעצם בתוכנו.

גילוי הרצון הפנימי

כאשר אנו מחוברים לרצון האותנטי שלנו, הכוחות הפנימיים והיקום כולו נערכים לטובת ההגשמה שלנו.